مطلب را در مسيح علي نژاد دات كام بخوانيد

از يونيفورم نظامي در آمريكا تا عبا و عمامه در ايران را در مسیح علی نژاد دات کام  بخوانيد

مطلب جديدم در مسيح علي نژاد دات كام

نصيحت آقاي استاندار به مسيح را در اينجا بخوانيد

اخلاقي هست به مدير مسول كيهان بگوييم سوسك ؟

مطلبم را در  مسيح علي نژاد دات كام بخوانيد

www.masihalinejad.com  آقاي رئيس جمهور من كريستين امانپور نيستم